Několik fotografií havířů z období Hojdenova života nám přibližuje atmosféru doby, ve které grafik žil a pracoval. Jde přibližně o rozmezí let 1920–1970.