Home / Život v době Karla Hojdena / Havíři /

Osazenstvo továrny na drátěná lana na Březových Horách